انجمن ورزشی کوتاه قامتان ایران

دیدار دوستانه تیم های فوتبال کوتاه قامتان ایرانی - شهاب سرخ

تاریخ :
1399/04/29
دیدار دوستانه تیم های فوتبال کوتاه قامتان ایرانی- شهاب سرخ در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد که در پایان تیم کوتاه قامتان ایرانی توانستند با نتیجه ۹ بر ۶ به پیروزی دست یابند .