انجمن ورزشی کوتاه قامتان ایران

مسابقه مقاله نویسی

تاریخ :
1399/10/25
مقاله نویسی به مناسب فرارسیدن دهه ی فجر ویژه کوتاه قامتان

موضوع مقاله : کرونا و ورزش
مهلت ارسال آثار : ٩٩/١١/١٠

جایزه نفرات برتر ، کمک هزینه خرید لوازم خانگی
جایزه نفر اول : یک میلیون تومان
جایزه نفر دوم : پانصد هزار تومان
آثار خود را به ایمیل زیر ارسال فرمایید