انجمن ورزشی کوتاه قامتان ایران

انجمن ورزشی کوتاه قامتان در آستانه افتتاحیه در وزارت ورزش

انجمن ورزشی کوتاه قامتان در آستانه افتتاحیه در وزارت ورزش

حضور ریاست انجمن کوچولوهای ایران (کوتاه قامتان بلند همت) سرکارخانم دکتر ابراهیم خانی و اعضای فعال انجمن سرکارخانم سمیه احمدوند و جناب آقای شهریار شریعتپوری (قهرمان اتومبیل رانی) در برنامه ایران فعال شبکه تلویزیونی سلامت

ادامه خبر 336
1398/07/23صفحه 1 از 2